50 популярних команд CMD

50 популярних команд для роботи з командним рядком (CMD) у Windows:

 1. dir: Показати вміст поточної теки.
 2. cd: Змінити поточну теку.
 3. mkdir: Створити нову теку.
 4. rmdir: Видалити теку.
 5. copy: Скопіювати файли або теки.
 6. del: Видалити файл.
 7. ren: Перейменувати файл або теку.
 8. move: Перемістити файли або теки.
 9. echo: Вивести текст у консоль або у файл.
 10. type: Вивести вміст текстового файлу.
 11. cls: Очистити вміст консолі.
 12. exit: Закрити вікно командного рядка.
 13. tasklist: Показати список запущених процесів.
 14. taskkill: Завершити запущені процеси.
 15. ping: Перевірити доступність вузла мережі.
 16. ipconfig: Показати інформацію про IP-конфігурацію.
 17. netstat: Показати мережеву статистику.
 18. shutdown: Вимкнути або перезавантажити комп’ютер.
 19. systeminfo: Показати інформацію про систему.
 20. chkdsk: Перевірити та відновити цілісність диска.
 21. sfc: Перевірити цілісність системних файлів.
 22. format: Форматувати диск.
 23. attrib: Показати або змінити атрибути файлів.
 24. taskmgr: Відкрити диспетчер завдань.
 25. regedit: Відкрити реєстр Windows.
 26. gpedit: Відкрити групову політику.
 27. chkntfs: Перевірити стан перевірки диска при завантаженні.
 28. xcopy: Розширена команда копіювання файлів та тек.
 29. fsutil: Команди для роботи з файловою системою.
 30. assoc: Показати або змінити асоціації файлів.
 31. net: Керування мережею, користувачами та групами.
 32. tasklist: Показати список запущених процесів.
 33. taskkill: Завершити запущені процеси.
 34. hostname: Показати ім’я комп’ютера.
 35. netsh: Налаштування мережевих параметрів.
 36. ver: Показати версію Windows.
 37. title: Встановити заголовок вікна командного рядка.
 38. color: Змінити колір тексту та фону консолі.
 39. help: Отримати справочну інформацію щодо команд.
 40. tree: Показати структуру тек у вигляді дерева.
 41. cipher: Шифрування та розшифрування файлів.
 42. find: Пошук рядків у текстових файлах.
 43. hostname: Показати ім’я комп’ютера.
 44. tasklist: Показати список запущених процесів.
 45. taskkill: Завершити запущені процеси.
 46. comp: Порівняння вмісту файлів.
 47. diskpart: Керування дисками та розділами.
 48. chkdsk: Перевірити та відновити цілісність диска.
 49. subst: Створення віртуальних дисківних літер.
 50. xcopy: Розширена команда копіювання файлів та тек.

Зверніть увагу, що деякі команди можуть потребувати прав адміністратора для виконання.