Aby zmienić domyślny port 3389 w usłudze Pulpitu zdalnego (RDP), należy zmienić ustawienia rejestru na komputerze z uruchomionym serwerem RDP. Należy pamiętać, że zmiana portu RDP może wpłynąć na możliwość łączenia się zdalnych klientów, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego zmiany.

Oto jak zmienić domyślny port RDP:

1. otworzyć Edytor rejestru na serwerze RDP. Można to zrobić, naciskając Win + R, wpisując „regedit” i naciskając Enter.

2. Przejdź do następnej ścieżki w Edytorze rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

3 Znajdź klucz o nazwie „PortNumber” i kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć jego właściwości.

4. W oknie Change DWORD Value wybierz Decimal i wprowadź nowy numer portu. Upewnij się, że nowy port nie jest używany przez inne usługi lub aplikacje.

5. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

6. Uruchom ponownie usługę Pulpitu zdalnego lub uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Następnie usługa pulpitu zdalnego będzie nasłuchiwać na nowym podanym porcie. Podczas podłączania klientów zdalnych konieczne będzie określenie nowego portu w odpowiednim polu podczas korzystania z aplikacji pulpitu zdalnego.